Inwentaryzacja 3D metodą skaningu laserowego

oraz
fotogrametrii bliskiego zasięgu na etapie budowy

ZALETY USŁUGI

krótki czas pomiaru

pełna informacja o geometrii obiektu

kartometryczny model

fotorealistyczny wygląd


W dzisiejszych czasach pozyskanie informacji o rzeczywistości jest dużo łatwiejsze i szybsze. Pozyskać dane na danym etapie można tylko raz, a sięgać do nich w celach analiz można nieskończoną ilość. Dzięki skaningowi laserowemu pozyskanie informacji na temat geometrii budynku jest bardzo szybkie i nieinwazyjne. Wysoka szczegółowość oraz dokładność pomiaru poniżej 0.01m pozwala stworzyć wierne odwzorowanie geometrii, a jeśli do tego dodany zostanie pomiar metodą fotogrametryczną uzyskamy bardzo wierną kopię o fotoreaslitycznym wyglądzie danego budynku.

Tak przygotowany model może służyć do pomiarów niezbędnych przy szacowaniu ilości materiałów potrzebnych do wykończenia budynku (powierzchnia ścian, podłóg itp), identyfikacji, w przyszłości lokalizacji instalacji, po wstępnym uproszczeniu jako baza do aranżacji wnętrza uwzględniając wszystkie zmiany wykonane na etapie budowy. Model ten może posłużyć również jako dane wejściowe dla przygotowania modelu BIM.

 


identyfikacja instalacji

Wykonanie kompletnego modelu na etapie budowy budynku, gdy wykonane już są instalacje wewnętrze daje nowe możliwości inwestorowi. Głównym benefitem z posiadania takiego modelu jest możliwość lokalizacji instalacji na obiekcie gdy zostały one przykryte. Identyfikacja ta może odbyć się za pomocą tradycyjnych pomiarów geodezyjnych, prostych domiarów do szczegółów lub też za pomocą aplikacji służącej rozszerzonej rzeczywistości, umożliwiając wizualizacje obiektu z dnia pomiaru bezpośrednio na ekranie smartfonu lub tabletu.

aranżacja wnętrz

Model może również posłużyć do przygotowania aranżacji wnętrza poszczególnych przestrzeni. Model ten jest w skali 1:1 posiadający informację na temat rzeczywistych wymiarów, kątów oraz powierzchni. Wszystkie zmiany dokonane na etapie budowy dotyczące lokalizacji otworów okiennych, drzwiowych czy usytuowania ścianek działowych oraz instalacji zawarte są w takim modelu. Daje to kompletny obraz rzeczywistości z centymetrową dokładnością, by w pełni móc zaprojektować ostateczny wygląd każdego z pomieszczeń.

Contact

P3D Geodezja Piotr Pióro
ul. Białych Brzóz 13
32-080 Zabierzów k/Krakowa Poland
NIP 513-012-08-57
tel: +48 502 285 924

Feel free to email us with any questions.

piotr.pioro@p3d.com.pl